Υπέργειες Πισίνες

Πισίνες Inground

Αξεσουάρ

Η εταιρία Impo Sport – Μ. Μ. Χατζηνικολάου ασχολείται με επιτυχία από το 1984 με την εμπορία και εγκατάσταση αθλητικού εξοπλισμού που εισάγει από τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού.

Η Impo Sport επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της από το έτος 1996, υπό την επωνυμία Impo Sport Piscines , ασχολείται με την εμπορία και εγκατάσταση κολυμβητικών δεξαμενών και τον εξοπλισμό τους σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού.

 

Οι προκατασκευασμένες πισίνες που διαθέτουμε είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001-2000 και ISO 14001-2004. 

Η εταιρία έχει να επιδείξει ένα ευρύ κατάλογο πελατών της που επιβεβαιώνουν την ποιότητα και την τεχνική υποστήριξη που παρέχει στον τομέα των κολυμβητικών δεξαμενών