Υπέργειες Πισίνες

Πισίνες Inground

Αξεσουάρ

ΚΙΤPR558WO    5,50m διάμετρος   x   1,32m βάθος

ΚΙΤ PR458WO    4,60m διάμετρος   x   1,32m βάθος
ΚΙΤ PR358WO   3,50m διάμετρος   x   1,32m βάθος

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο απαιτούμενος ελεύθερος χώρος για την εγκατάσταση της πισίνας, ανα κωδικό.

Tοίχωμα απο χάλυβα

Tοίχωμα απο χάλυβα

Tοίχωμα απο χάλυβα

Liner 40/100 από PVC

Φίλτρο Άμμου 4 m3/h

Φίλτρο Άμμου 6 m3/h

Σκάλα Ασφαλείας με πλατφόρμα

Σκάλα Ασφαλείας με πλατφόρμα

                                       Διαστάσεις            Απαραίτητος Χώρος

        KITPR558WO      5,50 m διάμετρος        6 m x 6 m                  

        KITPR458WO      4,60 m διάμετρος        5 m x 5 m                  

        KITPR358WO      3,50 m διάμετρος        4 m x 4m