Υπέργειες Πισίνες

Πισίνες Inground

Αξεσουάρ

ΚΙΤ WPR452E   4,50m διάμετρος   x   0,90m βάθος
ΚΙΤ WPR352E   3,50m διάμετρος   x  0,90m βάθος

ΚΙΤ WPR302E   3,00m διάμετρος   x  0,90 m βάθος

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο απαιτούμενος ελεύθερος χώρος για την εγκατάσταση της πισίνας, ανα κωδικό.

Tοίχωμα απο χάλυβα

Tοίχωμα απο χάλυβα

Liner 20/100 από PVC

Φίλτρο Cartridge 2 m3/h

Σκάλα με 2×2 σκαλοπάτια

     Διαστάσεις                  Απαραίτητος Χώρος

        KITWPR452E      4,50 m διάμετρος        5 m x 5 m                  

        KITWPR352E      3,50 m διάμετρος        4 m x 4 m                  

        KITWPR302E      3,00 m διάμετρος        3 m x 3m